_

درباره ما

ما که هستیم؟

مهندسین مشاور شورا از سال 1360 فعالیت های خود را در زمینه برنامه ریزی ، طراحی و نظارت بر پروژه های دولتی و عمومی آغاز نمود .در طول 4 دهه فعالیت در نظام ساخت و ساز در نقش مهندس مشاور و تکمیل بیش از 300 پروژه و با تمرکز بر بناهای درمانی و بهداشتی ، ورزشی ، اداری ، صنعتی ، نظامی ، آموزشی و مسکونی دارای صلاحیت پایه ی یک برای تخصص معماری و شهرسازی و پایه یک در تخصص سازه و پایه ی یک در تخصص مدیریت طرح می باشد .
_

 هیئت مدیره

 با تیم ما بیشتر آشنا شوید

علی قرشی

مدیر عامل

لیسانس مهندسی راه و ساختمان

فارغ التحصیل سال 1355

از دانشکده پلی تکنیک تهران

محمد رضا محولاتی

رئیس هیئت مدیره

لیسانس مهندسی راه و ساختمان

فارغ التحصیل سال 1355

از دانشکده پلی تکنیک تهران

مجید احمدی

نایب رئیس هیئت مدیره

فوق لیسانس مهندسی معماری

فارغ التحصیل سال 1356

از دانشگاه تهران

بهزاد کیان پیشه

عضو هیئت مدیره و مدیر امور مالی

لیسانس حسابداری

فارغ التحصیل سال 1377

از دانشگاه آزاد اسلامی

مشتریان ما

 

چه کسانی از ما رضایت دارند؟

_
_

 شایستگی ها

2
8

شایستگی های تایید شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور

پایه  1 در تخصص سازه

پایه 2 در تخصص ساختمانهای مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی و نظامی

پایه 2 در تخصص ساختمانهای آموزشی ، ورزشی ،  بهداشتی و درمانی

پایه 1 در تخصص ساختمانهای آموزشی ، ورزشی ، بهداشتی و درمانی

پایه 1 در خدمات مدیریت طرح ساختمانهای آموزشی ، ورزشی ، بهداشتی و درمانی

_

تقدیرنامه ها

_

گواهینامه ها 

رضایت مشتریان در قالب تقدیرنامه های رسمی

کارفرمایان مهندسین مشاور شورا عمدتا سازمانهای دولتی و وزارتخانه ها هستند که با توجه به سیستم ارزیابی خود ، پس از پایان پروژه اقدام به صدور تقدیرنامه یا فرم ارزیابی می نمایند .