بیمارستان 200 تختخوابی آموزشی اردبیل

کارفرمامعاونت درمان و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل
شرح خدمات خدمات مشاوره، برای خدمات مهندسی مهندس مشاور در بررسی و تهیه مشخصات فنی تجهیزات چهارگانه بیمارستان 200 تختخوابی آزادگان اردبیل.
زیربنا24000 متر مربع
سال شروع 1382
مدت قرارداد 30 ماه

بیمارستان و مراکز درمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.