گسترش بیمارستان بقیه الله

کارفرمادانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... الاعظم
شرح خدمات مشاوره مراحل اول و دوم و سوم برای طرح توسعه مجموعه درمانگاهی بیمارستان بقیه ا... الاعظم ، خدمات مشاوره مراحل اول و دوم و سوم بخش جدید اورژانس بیمارستان بقیه ا... الاعظم، گسترش بیمارستان بقیه الله از 400 به 1000 تختخوابی
زیربنا54000 متر مربع
سال شروع 1366

بیمارستان و مراکز درمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.