بیمارستان 200 تختخوابی آموزشی اردبیل

کارفرمامعاونت درمان و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل
شرح خدمات خدمات مشاوره، برای خدمات مهندسی مهندس مشاور در بررسی و تهیه مشخصات فنی تجهیزات چهارگانه بیمارستان 200 تختخوابی آزادگان اردبیل.
زیربنا24000 متر مربع
سال شروع 1382
مدت قرارداد 30 ماه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.