گسترش بیمارستان بقیه الله

کارفرمادانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... الاعظم
شرح خدمات مشاوره مراحل اول و دوم و سوم برای طرح توسعه مجموعه درمانگاهی بیمارستان بقیه ا... الاعظم ، خدمات مشاوره مراحل اول و دوم و سوم بخش جدید اورژانس بیمارستان بقیه ا... الاعظم، گسترش بیمارستان بقیه الله از 400 به 1000 تختخوابی
زیربنا54000 متر مربع
سال شروع 1366

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.